Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Szolgáltatás megszüntetése, szüneteltetése

A szolgáltatás szüneteltetése a fogyasztó kérésére történhet. A szüneteltetés költségei – ideértve a szolgáltatás újraindításának költségeit is – a fogyasztót terhelik, melynek díjait az ÝRJEGYZÉK tartalmazza.

Ideiglenesen szünetel a szolgáltatás a tartozás miatti – az Üzletszabályzat IV./8. pontjában rögzített – korlátozás esetén, a tartozás rendezését követő maximum öt naptári napig.

A szolgáltatás megszűnik, ha a megkötött szolgáltatási szerződést a fogyasztó, aki egyben az ingatlan tulajdonosa – az egyéb jogcímen használó pedig a tulajdonos hozzájárulásával – 60 napos határidővel felmondja, amennyiben az ingatlanon nincs más fogyasztó.

A szolgáltató felmondása alapján megszűnik a szolgáltatás a fogyasztó szerződésszegése esetén, az Üzletszabályzat IV./8. pontjában rögzítettek szerint.