Fogyasztó személyének és adatainak változás bejelentése

"A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a régi és az új fogyasztó, egyetemlegesen felel." (58/2013. (II.27.) Kormányrendelet).

Letölthető dokumentumok

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Csatorna használati illemtan

Korrekt partner

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul