Szennyvízhálózatra való csatlakozás

„A szolgáltató a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek teljesítőképességének megfelelő mértékéig köteles szolgáltatni.”

„A szolgáltatónak a szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn.”

„A települési önkormányzat jegyzője közegészségügyi valamint a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendelheti.”(58/2013. (II.27.) Kormányrendelet)

Szennyvízhálózatra csatlakozás családiházas fogyasztók részére

Szennyvízhálózatra csatlakozás gazdálkodó szervezet, társasház, intézmény részére

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Csatorna használati illemtan

Korrekt partner

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul