Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Ivóvízbekötés

„A szolgáltató a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek teljesítőképességének megfelelő mértékéig köteles szolgáltatni.”

„A szolgáltatónak a szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn.”

„A települési önkormányzat jegyzője közegészségügyi valamint a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendelheti.”(58/2013. (II.27.) Kormányrendelet)

Ivóvíz bekötés családiházas fogyasztók részére, valamint locsolási célú bekötés

Szennyvízhálózatra csatlakozás gazdálkodó szervezet, társasház, intézmény részére

 

Szechenyi 2020

Keresés

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul