Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Vízmérők cseréje és vizsgálata

• Tervezett mérőcsere

A mérésügyről szóló 1191. évi XLV. törvény előírásai alapján az ingatlanokon lévő vízmérőket, függetlenül a fogyasztás jellegétől, hitelesíteni kell. A bekötési mérő hitelességi ideje 4 év. A lecserélt vízmérők hitelesítése a társaság hitelesítő laboratóriumában, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felügyeletével történik.

A hitelesítési idő lejárta előtt társaságunk dolgozói felkeresik fogyasztóinkat, és a vízmérőket díjtalanul lecserélik. A lecserélt és a felszerelt vízmérők állását a fogyasztónak is minden esetben le kell olvasni, a későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében.

A hitelesítési időn belül minden vízmérő az előírásoknak megfelelően mér.

• Rendkívüli mérőcsere

Előfordulhat, hogy üzemszerű működés mellett a vízmérő meghibásodik, a szerkezetbe kerülő mechanikus akadály miatt megáll, vagy olvashatatlanná válik. Ilyen esetben értesíteni kell társaságunkat, és a vízmérő soron kívül lecserélésre kerül.

Abban az esetben, ha a vízmérő külső fizikai hatások miatt sérül meg, az üveg megreped, a mérőszerkezet szétfagy, vagy a hitelesítést védő zár (plomba, zárógyűrű) megsérül. Az ilyen sérülések gondatlanságból keletkeznek, és ezért a fogyasztó felelős, ezért a vízmérő csere költsége kiszámlázásra kerül. A rendkívüli vízmérőcsere költségeit Társaságunk árjegyzéke tartalmazza.