Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Építési engedélyhez

A helyi építési hatóságok (jelen esetben a területileg illetékes önkormányzatok) az újonnan létesítendő, átépítendő és átminősítendő (funkcióváltás) ingatlanok esetében kötelezik az építési engedély kérelmezőjét, hogy a víziközmű szolgáltatótól szerezzen be az építési engedély kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kezdeményezheti, a területileg illetékes üzemegységnél.
Az építési engedélyhez való hozzájárulás kérésekor be kell mutatni az építendő ingatlan építész tervét. Az építési engedély kiadása során arról nyilatkozunk, hogy az építendő létesítmény ivóvízellátását és szennyvízelvezetését hogyan lehet biztosítani. A nyilatkozatban rögzítjük azokat a dokumentációs és fejlesztési kötelezettségre vonatkozó előírásokat is, melyet a bekötés kezdeményezőjének a közműhálózatra való csatlakozás előtt végre kell hajtani.
A szolgáltatói nyilatkozat díjtételeit Társaságunk árjegyzéke tartalmazza.