Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Használatba vételi engedélyhez

A helyi építési hatóságok az ingatlanok használatba vételi engedélyének kiadása előtt kötelezik az építési engedély jogosultját, hogy a közműszolgáltatóktól szerezze be a használatba vételi engedély kiadásához szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. A nyilatkozat kiadását az ingatlan tulajdonosa vagy megbízottja kezdeményezheti.
A nyilatkozat kiadását a területileg illetékes üzemegységnél kell kezdeményezni.
A használatbavételi engedély kiadása előtt megvizsgáljuk, hogy az engedélyt kérelmező fogyasztónak van-e érvényes közüzemi szerződése, az előírásoknak megfelelően történt-e az ivóvíz és a szennyvízcsatorna csatlakozás, van-e számlatartozása. Gazdálkodó szervezet esetén az előzőeken túl ellenőrzésre kerül, hogy a fogyasztó a közműfejlesztési hozzájárulást befizette-e . Ezek megléte esetén a használatbavételi engedélyhez szükséges hozzájárulást Társaságunk kiadja.
A használatbavételi engedély kiadása díjmentes.