Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Ivóvízellátás

Társaságunk feladata, hogy szolgáltatási területén biztosítsa az egészséges ivóvízellátást, és a környezetünk védelmének megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást.

A Társaság szolgáltatási területén hét üzemegységi központ alakult ki.

Sorszám

Üzemegységek

Települések száma

1.

Egri Üzemegység

24 (23)

2.

Gyöngyösi Üzemegység

23 (23)

3.

Hatvani Üzemegység

15 (15)

4.

Hevesi Üzemegység

16 (16)

5.

Füzesabonyi Üzemegység

13 (13)

6.

Délborsodi Üzemegység

24 (24)

7.

Bátonyterenyei Üzemegység

7 (3)

Zrt. összesen:

122 (117)

A hét üzemegységi központ és a hozzá tartozó települések megoszlása
() –ben azon települések száma, ahol ivóvíz szolgáltatást végez a társaság

Az üzemegységi központokhoz szerkezetileg 16 kistérségi vízellátó rendszer kapcsolódik 70 település ivóvízellátását biztosítva. A Társaság további 47 településen egyedi vízellátással oldja meg az ivóvíz szolgáltatást, így 117 településen közel 340 ezer fő számára biztosítja az egészséges ivóvizet.

A 117 település közül közigazgatásilag 85 Heves, 27 Borsod-Abaúj-Zemplén, 1 Jász-Nagykun-Szolnok, 3 Nógrád és 1 Pest megyéhez tartozik.

Az ivóvíz szolgáltatás három fő részre bontható: vízszerzés, víztisztítás, vízelosztás.

Vízszerzés

A Társaság ellátási területén található 70 vízbázisból, felszín alatti vizekből szerzi az éves közel 15700 em 3nyersvíz mennyiséget. A közel 12.600 em 3/év szolgáltatott víz 96 % -a saját vízszerzésből származik, míg 4% -a társvízműtől átvett víz.

A vízszerzést biztosító ~ 190 db működő vízmű kút 75 % -a mélyfúrású kút és a nyersvíz ~85 %-át szolgáltatja, míg a kitermelt nyersvíz 15 % -át sekélymélységű kutakból nyerjük.

A felszín alatti vízkészletek megoszlása 15700 em 3/év nyersvíz 68 %-a rétegvíz, 15 %-a karsztvíz, 14 %-a talajvíz, 2 %-a hasadékvíz, 1 %-a felszíni víz.

1. ábra
Mélyfúrású, sekélymélységű kutak megoszlása
2. ábra
A vízkészletek megoszlása

Víztisztítás

A vízben oldott anyagok miatt a felszín alatti vizek jelentős hányadát is tisztítani kell. A víztisztítás szükségessége az igénybevett rétegvizek vízminőségének függvénye, melyet a származási hely földtani viszonyai befolyásolnak.

A közel 15700 em 3/év nyersvíz 50%-a tisztításra szorul. A tisztítandó kémiai paraméterek lehetnek:

  • oldott gázok,
  • oldott vas,
  • oldott mangán,
  • oldott arzén,
  • ammónium.
  • szerves anyag csökkentés

A szennyezőanyagok eltávolítása kombinált víztisztítás-technológiai eljárásokkal valósítható meg.

Az oldott gázokat gáztalanítási eljárás során, az oldott anyagokat kémiai-fizikai eljárások alkalmazásával lehet eltávolítani. A gyakorta előforduló vas- és mangán vegyületeket és a ritkábban előforduló arzén vegyületeket oxidációt –arzén esetében plusz koagulációt- követő szűréssel lehet a nyersvízből kivonni. Az oxidáció levegővel vagy más oxidálószerrel, a szűrés homok, utóbb már kevert ágyazatú, esetleg speciális tölteten történik. A kiszűrt anyag visszaöblítéssel távolítható el a rendszerből.

Bizonyos kutaknál fenti technológiák nem elégségesek, a magas ammónia és huminanyag tartalom miatt. Itt egyéb ammónia-mentesítési eljárások, szűrés majd aktív szenes adszorpció szükséges. Az ilyen víztípusok bonyolult és költséges technológiával tisztíthatók meg.

A bakteriológiai szennyeződés veszélye miatt a víztisztítási technológiák utolsó fokozata a fertőtlenítés. Ez biztosítja mikrobiológiai szempontból a szolgáltatott víz minőségének megóvását, a káros mikroorganizmusok elpusztítását.

Víztisztító művek

Tisztítandó kémiai paraméter

Víztisztító művek

Tisztítandó kémiai paraméter

1. Eger

Vas és mangántalanítás

23. Tarnabod

Vas és mangántalanítás

2. Istenmezeje

Vas és mangántalanítás

24. Tarnaszentmiklós

Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés

3. Gyöngyös

Vas és mangántalanítás

25. Füzesabony

Vas és mangántalanítás

4. * Mátrafüred

Technológia nem üzemel

26. Aldebrő

Vas és mangántalanítás

5. Detk

Vas és mangán és ammónium mentesítés

27. Kápolna

Vas és mangántalanítás

6. Adács

Vas és mangántalanítás

28. Kompolt

Vas és mangántalanítás

7. Nagyréde

Vas és mangántalanítás

29. Mezőtárkány

Gáztalanítás, vas és mangántalanítás

8. Vámosgyörk

Vas és mangántalanítás

30. * Nagyút

Technológia nem üzemel

9. Vécs

Vas és mangántalanítás

31. Sarud

Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés

10. Jászárokszállás

Vas és mangántalanítás

32. Kál

Vas és mangántalanítás

11. Karácsond

Vas és mangántalanítás

33. Bogács, Cserépfalu, Bükkzsérc-*Cserépváralja (Mezőkövesd)

Vas és mangántalanítás

12. Szűcsi

Vas és mangán és arzén mentesítés

34. * Egerlövő

Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés

13. Visznek

Gáztalanítás, vas és mangántalanítás

35. * Borsodivánka

Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés

14. Boldog

Vas és mangántalanítás

36. * Négyes

Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés

15. Hort

Vas és mangántalanítás

37. * Tiszavalk

Vas és mangántalanítás, arzén mentesítés

16. Rózsaszentmárton

Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés

38. * Tiszabábolna

Vas és mangántalanítás

17. Heves

Vas és mangántalanítás

39. Tiszadorogma

Vas és mangántalanítás

18. Átány

Vas és mangántalanítás

40. Vatta

Gáztalanítás, ammónium mentesítés

19. Boconád

Gáztalanítás, vas, mangán és ammónium mentesítés

41. Harsány

Vas és mangántalanítás

20. Tarnaörs

Vas és mangán és ammónium mentesítés

42.  Gelej

Vas és mangántalanítás

21. Erdőtelek

Vas és mangántalanítás

43.  Bátonyterenye

Szerves anyag csökkentés, mangántalanítás

22. Hevesvezekény

Vas-mangán, ammónium és arzén mentesítés

44. Pély

Vas-, mangán, ammónium arzénmentesítés


45. Kömlő

Vas-, mangán, ammónium arzénmentesítés

* Jelenleg üzemen kívül lévő technológiák.

A tulajdonosi és szolgáltatói összefogás eredménye, és közös sikereként értékelhető, hogy a megnyert és megvalósult vízminőség-javító pályázatok befejezése után a fogyasztóinkhoz kerülő közel 11.200 em 3/év szolgáltatott víz ~ 100 % -a kémiai, bakteriológiai és biológiai vízminőségi összetevők mindegyikében megfelel a vonatkozó rendeletben előírt követelményeknek.

Vízelosztás

A Társaság szolgáltatási területe a helyi domborzati viszonyoknak megfelelően a Mátra és Bükk hegységek déli lejtői, a Hevesi sík, a Zagyva folyó Heves megyei, Nógrád megye délkeleti szakasza, Borsod megye déli részének a Tisza által lehatárolt része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye északi csücske.

A domborzat adottságaiból, tagoltságából adódóan ellátási körzetünkön belül a hegy, domb és síkvidéki vízellátás elemei egyaránt megtalálhatóak.

A vízszerzésből származó nyers és tisztított vizet nyomásfokozó szivattyúk, technológiai és magaslati tárolók, gerinc, elosztó és bekötővezetékek, egységesen ivóvízművek segítségével jut el a fogyasztókhoz.

A kialakított kistérségi vízellátó rendszerek a vízellátás biztonságát növelik. A településeket összekötő gerincvezetékeken nyomásfokozó állomások, nyomáscsökkentő, valamint vízkormányzó szerelvények lettek kialakítva a domborzati viszonyoknak megfelelően annak érdekében, hogy az előírt nyomással tudjuk szolgáltatni a szolgáltatási pontokon az ivóvizet.

A vízszerzés, víztisztítási és vízelosztási feladatok ellátásához éves szinten közel 12,6 millió kWh energiát szükséges felhasználni.

A kistérségi vízellátási rendszereken belül egy vízbázis által ellátott egy nyomászónába tartozó egyszerű rendszerek, és több vízbázis által táplált, több nyomászónás bonyolult rendszerek egyaránt találhatóak. A szolgáltatás biztonságának egyik alappillére az intelligens folyamatirányító rendszerek alkalmazása.

A Társaság által üzemeltetett közel 2400 km távvezeték és elosztó hálózat, valamint közel 750 km bekötővezeték megoszlása anyag, átmérő és kor szerint inhomogén állapotú, az adott kor műszaki színvonalát képviseli az 1920–as évek végétől napjainkig.

3. számú ábra
A távvezeték és elosztó ivóvízhálózat
kor szerinti megoszlása
4. számú ábra
A távvezeték és elosztó ivóvízhálózat
anyag szerinti megoszlása