Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Egyedi közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

 

2011. évi CCIX. tv (48.§) alapján

A listában nem szerepeltett pontok tekintetében a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek nincs közzétételi kötelezettsége.

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Megállapodások
Szerződések

2.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

3.

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Panaszkezelés

Elérhetőségek, ügyfélkapcsolat

4.

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Fogyasztóvédelmi szervek

5.

Az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló

Éves beszámoló

6.

Jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzat

7.

Az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információk

Különös közzétételi lista

 

2009. évi CXXII. tv. alapján

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók nevét, tisztségét vagy munkakörét, munkaviszonyban álló személy esetében

  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

  • az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

  • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

    • a megbízási díjat,

    • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

    • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

 

 

Vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók

2.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

Cégjegyzésre feljogosított személyek,

Cégjegyzés módja

Szechenyi 2020

Keresés

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul