Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Következő leolvasás

Tisztelt Felhasználók!

Társaságunk 2019. évtől bevezette az évi egyszeri leolvasási gyakoriságon alapuló számlázási rendet. Az alábbi táblázatban az adott településen érvényes évente egyszer történő leolvasás hónapjáról tájékozódhat. Azokon a településeken ahol több hónap van feltüntetve, a közterülettől függ a leolvasás hónapja. Részletes tájékoztatásért kérjük keresse az ügyfélszolgálatunkat.

TELEPÜLÉS KÖVETKEZŐ LEOLVASÁS HÓNAPJA
Andornaktálya Április
Bátor Március
Dédestapolcsány Július
Demjén Április
Eger Február, Április, Május, Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November, December
Egerbakta Szeptember
Egerbocs November
Egercsehi Június
Egerszalók Március
Egerszólát Március
Felsőtárkány Május
Hevesaranyos Október
Istenmezeje Április
Kerecsend Június
Maklár Szeptember
Mályinka Október
Nagytálya Július
Nagyvisnyó (éRV) Május
Noszvaj Augusztus
Novaj November
Ostoros Augusztus
Szarvaskő Október
Szomolya Június
Szúcs November
Adács Augusztus
Atkár Május
Detk Szeptember
Domoszló Június
Gyöngyös Április, Május, Június, Július, Augusztus,
Gyöngyöshalász Április
Gyöngyösoroszi Július
Gyöngyöspata Május
Gyöngyössolymos Március
Gyöngyöstarján Június
Halmajugra Augusztus
Jászárokszállás Június, Július, szeptember
Karácsond Október
Kisnána Július
Ludas Október
Markaz Május
Mátrafüred Szeptember,
Nagyfüged Szeptember
Nagyréde Augusztus
Pálosvörösmart Március
Vámosgyörk Március
Vécs Április
Visonta Augusztus
Visznek Szeptember
Apc Április
Boldog Április
Csány Június,
Ecséd Augusztus
Hatvan Június, Július, Augusztus, Szeptember, Október, November,
Heréd Április
Hort Március
Kerekharaszt November,
Lőrinci Május
Nagykökényes Október
Petőfibánya Június,
Rózseszentmárton Március
Szücsi Június,
Verseg Október
Zagyvaszántó Május
átány Június
Boconád Május
Erdőtelek Augusztus
Erk Szeptember
Heves Március, Április, Május, Június,
Hevesvezekény Június
Kömlő Május
Pély Szeptember
Tarnabod Április
Tarnaméra Május
Tarnaörs Augusztus
Tarnaszentmiklós Június
Tarnazsadány Április
Tenk Szeptember
Tiszána Április
Zaránk Május
Aldebrő Szeptember
Besenyőtelek Július
Dormánd Július
Feldebrő Szeptember
Füzesabony Március, Május
Kál Június
Kápolna Október
Kompolt Április
Mezőtárkány Április
Nagyút Augusztus
Sarud Augusztus
Szihalom Október
Tófalu Szeptember
Bogács RF Január, Március, Május, Július, Szeptember, November
Borsodivánka Május
Bükkzsérc RF Február, Április, Június, Augusztus, Október, December
Cserépfalu RF Február, Április, Június, Augusztus, Október, December
Cserépváralja RF Február, Április, Június, Augusztus, Október, December
Egerlövő Október
Gelej Május
Harsány Június
Kisgyőr Augusztus
Mezőkeresztes RF Február, Április, Június, Augusztus, Október, December
Mezőnagymihály Május
Mezőnyárád RF Január, Március, Május, Július, Szeptember, November
Négyes Október
Sály Szeptember
Szentistván Április
Tard Június
Tiszabábolna Július
Tiszadorogma Július
Tiszavalk Augusztus
Bátonyterenye Március, Május, Június, Augusztus,Október, November
Dorogháza (éRV) Szeptember
Mátramindszent (éRV) November
Mátraverebély Július
Nemti (éRV) Szeptember
Rákóczibánya Április
Szuha (éRV) November

2017-es közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2018 évre megnéz -- -- -- --

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista

 

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 4. sz. melléklete

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét

Fogyasztóvédelmi szervek

2.

A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája

Szolgáltatási területünk

Szolgáltatási területünk (archív)

3.

A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

 

Megállapodások

4.

A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

Üzletszabályzat

5.

A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon.
A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Ivóvíz minőségi határértékek
Ivóvíz minőségi adatok

Tisztított szennyvíz minőségi határértékek
Tisztított szennyvíz minőségi adatok

6.

Műszaki adatok, így különösen:
a) vízbázisok kapacitása (m 3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m 3/év),
c) átvett víz mennyisége (m 3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m 3/év),
e) hálózati vízveszteség (m 3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges
kapacitása (m 3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).

 

 

 

Műszaki adatok
Archív műszaki adatok

7.

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend

Üzletszabályzat

8.

A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla

Víz- és csatornadíjak

9.

A jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzat

2018-as közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2019 évre megnéz megnéz -- -- --

Egyedi közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

 

2011. évi CCIX. tv (48.§) alapján

A listában nem szerepeltett pontok tekintetében a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek nincs közzétételi kötelezettsége.

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Megállapodások
Szerződések

2.

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

3.

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

Panaszkezelés

Elérhetőségek, ügyfélkapcsolat

4.

A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Fogyasztóvédelmi szervek

5.

Az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámoló

Éves beszámoló

6.

Jóváhagyott beszerzési szabályzat

Beszerzési szabályzat

7.

Az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információk

Különös közzétételi lista

 

2009. évi CXXII. tv. alapján

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók nevét, tisztségét vagy munkakörét, munkaviszonyban álló személy esetében

 • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

 • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

 • az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

  • a megbízási díjat,

  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

 

 

Vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók

2.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

Cégjegyzésre feljogosított személyek,

Cégjegyzés módja

2019-es közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2019 évre megnéz megnéz -- -- --

2016-os közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2017 évre megnéz megnéz -- megnéz megnéz

2013-as közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2014 évre -- megnéz -- megnéz megnéz

Tájékoztató adat átlagfogyasztásról

Háztartási (lakossági) átlagfogyasztás:

A víziközmű-szolgáltató által kibocsátott elszámoló számlából Ön, mint lakossági felhasználó (fogyasztó) megtudhatja, hogy ivóvíz felhasználása (és amennyiben releváns, akkor a szennyvízkibocsátása) hogyan alakult az átlagos, egy lakossági felhasználási helyre jutó felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest.

Az országos átlagos vízhasználási és szennyvízkibocsátási adatok:

Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos vízfelhasználás: 81,93 m3
Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos vízfelhasználás: 6,83 m3
Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos vízfelhasználás: 0,22 m3
Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás: 85,62 m3
Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos szennyvízkibocsátás: 7,14 m3
Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos szennyvízkibocsátás: 0,23 m3

Az összehasonlításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett adatok 1 felhasználási helyre vonatkoznak.
(Az adatok a Magyar Víziközmű Szövetség 2015. évi adatain alapulnak.)

Egyéb tájékoztató jellegű adatok:

Egy lakossági felhasználóra jutó évi átlagos vízfelhasználás: 34,2 m3
Egy lakossági felhasználóra jutó napi átlagos vízfelhasználás: 93,7 liter

(Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal 2015. évi adatain alapulnak.)
Közzétevő: Magyar Víziközmű Szövetség

2014-es közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2015 évre megnéz -- megnéz megnéz megnéz

Süti politika

A sütik és az adatvédelem

A Társaság honlapja és a sütik

A Társaság honlapja kizárólag azért használ sütiket, hogy lehetővé tegyen vagy fokozzon bizonyos funkciókat, illetve javítsa a felhasználók navigálási élményét. Az ilyen funkcionális és munkamenet-sütik mellett harmadik felek eszközei használnak analitikai célú sütiket, hogy nyomon kövessék az Társaság honlapját meglátogatók felhasználói élményének minőségét. Az Társaság honlapja nem használ adatgyűjtő jeleket vagy ehhez hasonló követési technológiákat. A Társaság soha nem használja fel a sütiket személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására, terjesztésére vagy tárolására. Az Társaság adatvédelmi szabályzata adott esetben a helyi tárolási és hasonló technológiákra is vonatkozik.

Analitikai célú sütik

Google: A Társaság honlapja a következő sütiket használja:

__utma: Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy egy látogató hányszor járt a Társaság honlapján. __utmb: Ennek a sütinek a segítségével megtudható, hogy mennyi ideig tart a látogatás a honlapon. __utmc: Ennek a sütinek a segítségével megtudható, hogy mennyi ideig tart a látogatás a honlapon. A kilépés után lejár. __utmz: Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az internethasználó honnan látogatja meg az oldalt. Ez a süti lehetővé teszi annak megállapítását, hogy az internethasználó honnan látogatja meg az oldalt. A Google Analytics elutasítási bővítménye is rendelkezésre áll.

A Facebook,a Twitter, a Youtube, a Vimeo, a Flickr, a Storify és harmadik felek egyéb eszközei sütiket használhatnak a közösségi hálózaton való tartalommegosztáshoz és hozzáférési statisztikák készítéséhez. A sütik jelenléte, száma vagy státusza függhet attól, hogy hogyan használja az érintett platformokat a Társaság honlapjának meglátogatása előtt vagy alatt. Kérjük, tájékozódjon róla, hogy az érintett oldalak miként használják ezeket a közösségi hálózati sütiket.

Mit tegyen, ha nem szeretné, hogy sütiket telepítsünk számítógépére?

Vannak, akik tolakodásnak találják, hogy adatokat tárolnak számítógépükön vagy mobileszközeiken, különösen, ha ezeket az adatokat harmadik fél tudtuk nélkül tárolja és használja fel. Önnek lehetősége van egyes sütik vagy bármiféle süti elhelyezésének megtiltására, sőt, a korábban elhelyezett sütik törlésére is, azonban tisztában kell lennie azzal, hogy így esetleg nem tud majd minden funkciót használni. Ehhez meg kell változtatnia böngészője adatvédelmi beállításait.

Felügyeleti Szervek

FELÜGYELETI SZERVEK ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Felügyeleti szerv:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Központi telefonszám: 06-1/459-7777
Központi faxszám: 06-1/459-7766
Központi e-mail cím:

NFH és a Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala

Cím: 3300- Eger, Szarvas tér 1.
Levelezési Cím: 3300- Eger, Szarvas tér 1., Pf. 203.
Telefon: 06 (36) /482-900
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala

Cím: 3200- Gyöngyös, Fő tér 13.
Levelezési Cím: 3201- Gyöngyös, Pf.: 99
Telefon: 06(37)/795-016
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala

Cím: 3000- Hatvan, Balassi Bálint u. 14.
Levelezési Cím: 3001- Hatvan, Pf.: 3
Telefon: 06(37)/540-015
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatala

Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Levelezési Cím: 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
Telefon: 06(36)/795-081
E-mail: titkarsag.

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala

Cím: 3390- Füzesabony, Rákóczi út 48.
Levelezési Cím: 3391- Füzesabony, Pf.: 7.
Telefon: 06(36)/795-055
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatala

Cím: 3250- Pétervására, Szabadság tér 1.
Levelezési Cím: 3250- Pétervására, Pf.: 11.
Telefon: 06(36)/795-141
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvi Járási Hivatala

Cím: 3346- Bélapátfalva, IV. Béla út 1.
Levelezési Cím: 3346- Bélapátfalva, Pf.: 11.
Telefon: 06(36)/795-010
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Cím: 3525 Miskolc, Petőfi út 23.
Levelezési Cím: 3525 Miskolc, Petőfi út 23.
Telefon: 06(46)795-600
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Levelezési Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
Telefon: 06(49)413-233
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti Járási Hivatala

Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.
Levelezési Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.
Telefon: 06(49)795-024
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazinzcbarcikai Járási Hivatala

Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39.
Levelezési Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39.
Telefon: 06(48)/795-060
E-mail:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala

Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Levelezési Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Telefon: 06(57)795-005
E-mail:

Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatala

Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Levelezési Cím: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Telefon: 06(28)/501-080
E-mail:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala

Cím: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Levelezési Cím: 3070 Bátonyterenye, Pf.: 97.
Telefon: 06(32)/553-012
E-mail:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Levelezési Cím: 3100 Salgótarján, Pf.: 269.
Telefon: 06(32)795-160
E-mail:

Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: ;

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: ;

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail cím:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: ;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail:

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: ,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail:

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail:

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-5130
Fax: 06-92-550-525
E-mail:

Járási Népegészségügyi Intézetek elérhetőségei:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Mezőkövesdi Kirendeltsége
Cím: 3400 Mezőkövesd, Morvay János út 1.
Postacím: 3400 Mezőkövesd Pf. 123
Központi telefonszám: 06-49/500-018 Telefax: 06-49/312-458
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3300 Eger, Kossut Lajos út 26.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 165
Telefonszám: 06-36/510-303
Telefax: 06-36/310-865
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 62.
Postacím: 3390 Füzesabony, Pf. 17.
Telefonszám: 06-36/341-832
Telefax: 06-36/341-409
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.
Postacím: 3001 Hatvan, Pf. 125.
Telefonszám: 06-37/342-396
Telefax: 06-37/342-396
E-mail:

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Telephely: 3200 Gyöngyös, Dózsa György tér 20-22.
Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf. 167.
Telefonszám: 06-37/311-172
Telefax: 06-37/311-172
E-mail:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
Postacím: 5000 Pf. 75.
Központi telefonszám: 06-56/422-106 Telefax: 06-56/422-106
E-mail:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefonszám: 06-32/521-700
Telefax: 06-32/520-830
E-mail:

Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 2100 Gödöllő, Ady E. sétány 56.
Telefonszám: 06-28/416-363
Telefax: 06-28/420-568
E-mail:

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőség:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
Címe: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszáma: (1) 201-4102
E-mail címe:

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ)
Címe: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszáma: 06-30-400-4477, 06-30-515-3210
E-mail címe:

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE)
Címe: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 132.
E-mail címe:

Közbeszerzések

2009-es közbeszerzések
2010-es közbeszerzések
2011-es közbeszerzések
2012-es közbeszerzések
2013-as közbeszerzések
2014-es közbeszerzések
2015-ös közbeszerzések
2016-os közbeszerzések
2017-es közbeszerzések
2018-as közbeszerzések
2019-es közbeszerzések
Közbeszerzési terv 2013-ra
Közbeszerzési terv 2014-re
Közbeszerzési terv 2015-re
Közbeszerzési terv 2016-ra
Közbeszerzési terv 2017-re
Közbeszerzési terv 2018-ra
Közbeszerzési terv 2019-ra
Közbeszerzési terv 2020-ra
Közbeszerzési terv 2021-re
Közbeszerzési statisztikák

Cégadatok

Cégnév: Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Adószám: 11164810-2-10
Cégjegyzékszám: 10-10-020086
A cég telephelye(i) 3300 Eger, Tulipán tér 3. (Egri Üzemvezetőség)
A cég fióktelepe(i) 3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6. (Gyöngyösi Üzemvezetőség)
3000 Hatvan, Kossuth L. tér 17. (Hatvani Üzemvezetőség)
3360 Heves, Gyöngyösi út 79. (Hevesi Üzemvezetőség)
3390 Füzesabony, Hunyadi út 47. (Füzesabonyi Üzemvezetőség)
3400 Mezőkövesd, Dohány út 6. (Délborsodi Üzemegység)
3070 Bátonyterenye, Vízműtelep 2560 hrsz. (Bátonyterenyei üzemegység)

2009-es közbeszerzések

 

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2010 évre megnéz megnéz megnéz megnéz --

2011. évi CCIX. tv. a viziközmű szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

19. A víziközmű-szolgáltatás díjainak tartalma, szerkezete, megállapítása

62. § (1) A víziközmű-szolgáltatás díjait víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel kell meghatározni:

a) díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;

b) figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.

(2) A víziközmű-szolgáltatás díjában csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési és önkormányzati támogatásokat.

(3)

(4) Egyesített csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tekintetében, a csapadékvíz-elvezetés költségei a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjában térülnek meg.

63. § (1) A víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani.

(2) Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni.

(3) Ha a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételét szennyvízmennyiség-mérő rögzíti, a szennyvízalapdíj e mérő névleges kapacitásához kötött. A szennyvízmérő nélküli szennyvízalapdíj viszonyítási alapja a vízmérő átfolyási átmérője.

(4)

(5) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében a víziközmű-szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. A tanúsítvány a kiadását követő második naptári év utolsó napjáig érvényes.

(8) A víziközmű-szolgáltatás díjának elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetéséről a víziközmű-szolgáltató az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelelően és módon köteles gondoskodni.

(9) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendszer vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban részt vevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges összes releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet. A vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftvertermék konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellenőrzésére is.

(10) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltető víziközmű-szolgáltató komplex, sok-funkciós elektronikus információs rendszerének a számlázási rendszer integráns része, a számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítás hatáskörébe.

(11) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szervezet figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képező számlázó szoftver vagy komponenseinek meglévő terméktanúsítványait is. A logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkező egyedi számlázó szoftverek esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftver forráskódszintű elemzésére is.

(12) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell:

a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal,

b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan - a tanúsítvány kiállítását megelőző 5 évben - legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal,

c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, és

d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év igazolt tanúsítási gyakorlata van.

(13) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal.

(14) Az (5)-(13) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerből

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó víziközmű-szolgáltatók esetében 2015. február 28. után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó víziközmű-szolgáltatók esetében 2015. június 30. után

kiállított számla érvénytelen.

64. § (1) A fogyasztással arányos díjak tekintetében a lakossági felhasználókra nézve - a víziközmű-szolgáltatást megalapozó, elsődlegesen lakossági felhasználói ellátást szolgáló társadalmi érdekre tekintettel - a nem lakossági felhasználókhoz képest alacsonyabb díjakat eredményező díjrendszer is meghatározható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérés alkalmazása esetében víziközmű-szolgáltatás díja a nem lakossági felhasználók esetében nem lehet magasabb, mint a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználókra vonatkozó díjának másfélszerese.

(3) A nem lakossági felhasználók esetében a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja tekintetében kizárólag a fogyasztási mennyiségek alapján lehet különbséget tenni.

(4) A tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon kell elszámolni

a) a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,

b) lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben.

65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg.

(3) A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy kilencven napon belül tegye meg javaslatát.

(4) A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hatósági díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős, valamint a víziközmű tulajdonosa a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató, az ellátásért felelős vagy a víziközmű tulajdonosa a Hivatal (4) bekezdés szerinti határozatában vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.

66. § (1) A hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.

(2) A hatósági díjtól eltérő díjat a közszolgáltatási szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a Hivatal előzetes hozzájárulásával lehet.

25. Átmeneti rendelkezések

76. § (1) A 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjat alkalmazhatja.

(2)

(3) A Hivatal a miniszterrel egyetértésben a jogszabályban rögzített szolgáltatási díjtól eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulást adhat a víziközmű-szolgáltató kérelmére abban az esetben, ha a településen beruházás keretében megvalósult, olyan víziközművet helyeznek üzembe, amelynek eredményeként addig nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás kerül bevezetésre.

(4) A kérelemben részletesen és teljeskörűen alá kell támasztani, hogy - a 62. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az adott díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják.

(5) A Hivatal a díjemelésre vonatkozó kezdeményezést közigazgatási hatósági eljárás keretében negyvenöt napon belül bírálja el. A Hivatal a kezdeményezésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja a díjemelés mértékét azzal, hogy az a kezdeményezésben megjelölt mértéknél nem lehet magasabb.

(6) A víziközmű-szolgáltató a Hivatal határozatában meghatározott díjat a határozat jogerőre emelkedését követően alkalmazhatja.

(7) A Hivatal a 65. § (2) bekezdése szerinti javaslatát első alkalommal 2014. október 15-ig küldi meg.

(8) A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban együtt: Különadó törvények) szerint külön jövedelemadó, közművezetékek után fizetendő adó, illetve pénzügyi tranzakciós illeték (a továbbiakban együtt: különadó) fizetésére kötelezett víziközmű-szolgáltatók a különadó terhét önállóan viselik, azt az általuk nyújtott szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve nem érvényesíthetik.

2010-es közbeszerzések

 

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2011 évre megnéz megnéz megnéz megnéz --

Békéltető testületek

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: ;

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: ;

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail:

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail cím:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: ;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail:

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: ,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail:

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail:

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail:

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail:

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-5130
Fax: 06-92-550-525
E-mail:

FOGYASZTÓI ÉRDEKEK KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ EGYESÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
Címe: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszáma: (1) 201-4102
E-mail címe:

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ)
Címe: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefonszáma: 06-30-400-4477, 06-30-515-3210
E-mail címe:

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE)
Címe: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 132.
E-mail címe:

2011-es közbeszerzések

 

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2012 évre megnéz megnéz -- megnéz megnéz

2015-ös közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2016 évre megnéz megnéz -- megnéz megnéz

Vezető tisztségviselők és munkavállalók díjazása és juttatásai

2016. január 1-től        
         
Igazgatóság elnöke: 120.000.- Ft/hó      
Igazgatóság tagjai: 110.000.- Ft/hó      
Felügyelő Bizottság elnöke: 120.000.- Ft/hó      
Felügyelő Bizottság tagjai: 110.000.- Ft/hó      
         
         
A jogviszony megszűnése esetén semmiféle pénzbeli és egyéb juttatás nem jár.
         
Felsővezetők:        
  2019. július 1-től 2020. december 1-től
  Bér Prémium Bér Prémium
Sasvári Szilárd
Vezérigazgató
(banki aláíró, önálló cégjegyzésre jogosult, igazgatósági tag)

1.863.000 Ft/hó

max. alapbér 50%-a

1.863.000 Ft/hó

2021.01.01-től max. alapbér 90%-a
Stregova Márta
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
(nem önálló banki aláíró)
1.643.000 Ft/hó max. alapbér 50%-a 1.643.000 Ft/hó max. alapbér 50%-a
Bodnár Zoltán
Műszaki vezérigazgató-helyettes
(nem önálló banki aláíró)
1.400.000 Ft/hó max. alapbér 50%-a 1.610.000 Ft/hó max. alapbér 50%-a
         
Munkaviszonyban álló igazgatósági, felügyelőbizottsági tagok:    
  2019. július 1-től 2020. december 1-től
  Bér Prémium Bér Prémium
Dr. Bánhidy Péter
(igazgatóság elnöke, önálló cégjegyzésre jogosult)

1.053.000 Ft/hó

-

1.158.000 Ft/hó

-
Deák Tamás Csaba
(felügyelőbizottsági tag)
300.000 Ft/hó - 330.000 Ft/hó -
Szabó Csaba
(felügyelőbizottsági tag)
240.000 Ft/hó - 335.000 Ft/hó -
         
Üzemegységek vezetői:    
    2019. július 1-től   2020. december 1-től
Bér 550.000 - 868.300 Ft/hó 613.000 - 960.000 Ft/hó
Prémium
         
Egyéb banki aláíró munkavállalók:    
  2019. július 1-től 2020. december 1-től
Bér 381.100 - 710.000 Ft/hó  440.000 - 803.000 Ft/hó  
Prémium -  
         
 
         
A Kollektív Szerződés VI. Egyéb béren kívüli juttatás fejezetében a minden munkavállaló részére egységesen biztosított 8.333 Ft/fő/hó Cafetéria juttatás az adószabályok változása miatt 2018. november 30-i hatállyal közös megegyezéssel (Munkáltató, Érdekegyeztető Tanács) megszüntetésre került. Ezen intézkedéssel egyidejűleg 2018. december 01. napjától a munkavállalók alapbérébe (bruttó 13.000 Ft) beépítésre került.
         
A felsorolt bérek bruttó bérek.
A felsorolt vezetők felmondási idejére és végkielégítésére nincs külön megállapodás.
A Kollektív Szerződésben rögzített feltételek egységesen vonatkoznak minden munkavállalóra.
         

Felmondási idő:
A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő számításánál az új Mt. 69.§ (3) bekezdését kell alkalmazni.
A felmondási idő harminc nap, amely a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

a) három év után
b) öt év után
c) nyolc év után
d) tíz év után
e) tizenöt év után
f) tizennyolc év után
g) húsz év után

5 nappal
15 nappal
20 nappal
30 nappal
40 nappal
60 nappal
90 nappal meghosszabbodik.

A felmentés időtartamára a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

Végkielégítés
1. A végkielégítés mértékét a Kollektív Szerződés I/5. pontjában meghatározott időtartam után kell megállapítani.
2. A végkielégítés mértéke a 77.§ (4) bekezdése szerint emelkedik akkor, ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a munkavállaló munkaviszonya.
3. A végkielégítés összegét a távolléti díj számításával kell meghatározni.

4. A végkielégítés mértéke a
meghatározott munkavállalókra vonatkozóan:

1. pontban

és 2. pontban

   
a) legalább 3 év esetén 1 havi 2 havi    
b) legalább 5 év esetén 2 havi 3 havi    
c) legalább 10 év esetén 3 havi 5 havi    
d) legalább 15 év esetén 5 havi 7 havi    
e) legalább 20 év esetén 6 havi 9 havi    
f) legalább 25 év esetén 8 havi 11 havi    

Szolgáltatási területünk (archív)

Üzemegység

Megye

Település

Szolgáltatási ágazat

Egri Üzemegység

Heves

Eger

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egercsehi

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Szarvaskő

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerszalók

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Nagytálya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szomolya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Kerecsend

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerszólát

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerbocs

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Bátor

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Szúcs

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Ostoros

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Hevesaranyos

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Felsőtárkány

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Andornaktálya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Noszvaj

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Novaj

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerbakta

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Istenmezeje

víz;

Egri Üzemegység

Heves

Maklár

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Demjén

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mályinka

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Nagyvisnyó

csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dédestapolcsány

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyös

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Adács

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Detk

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Halmajugra

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Markaz

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Mátrafüred (Gyöngyös)

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Nagyfüged

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Nagyréde

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Vámosgyörk

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Visonta

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Vécs

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Ludas

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöshalász

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Visznek

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöstarján

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Domoszló

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Kisnána

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Atkár

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyössolymos

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöspata

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyösoroszi

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Pálosvörösmart

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászárokszállás

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Karácsond

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Kékestető (Gyöngyös)

csatorna;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Mátraháza (Gyöngyös)

csatorna;

Hatvani Üzemegység

Heves

Hatvan

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Petőfibánya

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Rózsaszentmárton

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Lőrinci

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Csány

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Hort

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Heréd

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Nagykökényes

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Apc

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Boldog

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Zagyvaszántó

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Ecséd

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Pest

Verseg

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Kerekharaszt

víz;

Hatvani Üzemegység

Heves

Szücsi

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Heves

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Tenk

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Tiszanána

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Pély

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnabod

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaméra

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Átány

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Kömlő

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaörs

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Boconád

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaszentmiklós

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnazsadány

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Erdőtelek

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Hevesvezekény

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Erk

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Zaránk

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Füzesabony

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Dormánd

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Aldebrő

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Tófalu

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Besenyőtelek

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Feldebrő

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kápolna

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kompolt

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Mezőtárkány

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Sarud

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Szihalom

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Nagyút

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kál

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkeresztes

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Egerlövő

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodivánka

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Négyes

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszavalk

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszadorogma

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tibolddaróc

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnyárád

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkábrány

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszabábolna

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bogács

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sály

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szentistván

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnagymihály

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tard

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkzsérc

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kisgyőr

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csincse

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Harsány

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vatta

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodgeszt

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gelej

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépfalu

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépváralja

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Bátonyterenye

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Dorogháza

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Mátramindszent

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Mátraverebély

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Nemti

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Rákóczibánya

víz;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Szuha

csatorna;

2012-es közbeszerzések

Közbeszerzés tárgyaAjánlati felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlTájékoztató a szerződés odaítélésérőlSzerződésTájékoztató a szerződés teljesítéséről / módosításáról
A Heves Megyei Vízmű Zrt. villamos energia beszerzése 2013 évre -- megnéz -- megnéz megnéz

Tisztított szennyvíz minőségi adatok

Tisztított szennyvíz adatok

Bátonyterenye szennyvíztisztító telep adatai
Bátor községi szennyvíztisztító telep adatai
Bogács térségi szennyvíztisztító telep adatai
Boldog térségi szennyvíztisztító telep adatai
Dédestapolcsány térségi szennyvíztisztító telep adatai
Domoszló községi szennyvíztisztító telep adatai
Eger városi szennyvíztisztító telep adatai
Egercsehi községi szennyvíztisztító telep adatai
Erdőtelek községi szennyvíztisztító telep adatai
Füzesabony városi szennyvíztisztító telep adatai
Gyöngyös városi szennyvíztisztító telep adatai
Gyöngyöspata községi szennyvíztisztító telep adatai
Gyöngyöstarján községi szennyvíztisztító telep adatai
Hatvan és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Heréd és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Heves városi szennyvíztisztító telep adatai
Hort községi szennyvíztisztító telep adatai
Jászárokszállás városi szennyvíztisztító telep adatai
Kál térségi szennyvíztisztító telep adatai
Karácsond községi szennyvíztisztító telep adatai
Kerecsend és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Maklár és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Noszvaj és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Petőfibánya községi szennyvíztisztító telep adatai
Rózsaszentmárton községi szennyvíztisztító telep adatai
Sály községi szennyvíztisztító telep adatai
Szihalom községi szennyvíztisztító telep adatai
Tiszavalk és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Vámosgyörk és térsége szennyvíztisztító telep adatai
Visonta és térsége szennyvíztisztító telep adatai

Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Az általános közzétételi listában nem szerepeltetett pontok tekintetében a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége.

Az oldal feltöltése folyamatos.

 

Szervezeti, személyzeti adatok

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségek, ügyfélkapcsolat

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók

ügyfélkapcsolat

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

HMV Zrt. felügyeleti szervei


 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Vonatkozó jogszabályok,

SZMSZ,

Arhív SZMSZ,

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,

Arhív Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Üzletszabályzat,

Szolgáltatásaink,

Víz- és csatornadíjak

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

-

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

jelen időpontban nincs ilyen adat

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,

Adatvédelmi tisztviselő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KSH statisztikák

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közbeszerzési statisztikák

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

-

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

-

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Különös közzétételi lista,

Egyedi közzétételi lista

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

-

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

-

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

-

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

-

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

-

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kultúrális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

-

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

-

 

 

Gazdálkodási adatok

 

S.sz

Adatszolgáltatási elvárás

Szolgáltatott adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Beszámolók

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzététel a 2009. évi CXXII. tv alapján,

Éves gazdaságstatisztikai jelentés: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

-

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 


 

Jelen időpontban, nincs ilyen adat

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TAMOP, GINOP

szerződés

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések

Vonatkozó jogszabályok

VII.
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény;
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet;
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- a vízi közművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII.31.) IKIM rendelet
- a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet
- a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
- a 482/2013 (XII. 17) korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

A HMV Zrt. belső szabályzatai:

 • Kintlévőségek kezelési Szabályzata
 • Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Elérhetőségek

 

 
 


Központi ügyfélszolgálat


3300 Eger, Hadnagy u. 2.
Központ: 36/413-633
Fogyasztói iroda: 36/413-633 113, 116 mellék
Fax: 36/413-128
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-SZ: 7:00 - 15:00
Cs: 7:00 - 20:00
P: 7:00 - 13:00


 
 

Egri fogyasztói iroda

3300 Eger (Felnémet), Tulipán tér 3.
Központ: 36/518-417
Hibabejelentés: 36/412-126
Fogyasztói iroda: 36/412-384
Fax: 36/413-618
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-CS: 8:00 - 15:00
P: 8:00 - 12:00


 
 

Gyöngyösi fogyasztói iroda

3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.
Központ: 37/311-038
Hibabejelentés: 37/313-608
Fogyasztói iroda: 37/313-499
Fax: 37/311-451
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-CS: 7:00 - 15:30
P: 7:00 - 13:00


 
 

Hatvani fogyasztói iroda

3000 Hatvan, Csaba u. 8.
Központ: 37/341-530
Hibabejelentés: 37/341-717
Fogyasztói iroda: 37/341-717
Fax: 37/341-717
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-CS: 7:30 - 15:15
P: 7:30 - 11:30


 
 

Hevesi fogyasztói iroda

3360 Heves, Gyöngyösi u. 79.
Központ: 36/545-276
Hibabejelentés: 36/346-224
Fogyasztói iroda: 36/545-276
Fax: 36/545-254
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H: -
K: 7:30 - 11:00; 13:00 - 14:30
Sz: 9:00 - 11:00; 13:00 - 14:30
Cs: 7:30 - 11:00; 13:00 - 14:30
P: -


 
 

Füzesabonyi fogyasztói iroda

3390 Füzesabony, Hunyadi u. 47.
Központ: 36/341-933
Hibabejelentés: 36/341-933
Fogyasztói iroda: 36/341-244
Fax: 36/341-204
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-CS: 7:00 - 15:45
P: 7:00 - 12:00


 
 

Délborsodi fogyasztói iroda

3400 Mezőkövesd, Dohány u. 6.
Központ: 49/413-811
Hibabejelentés: 49/413-811
Fogyasztói iroda: 49/413-811
Fax: 36/341-204
E-mail cím:

Nyitvatartás:
H-CS: 7:30 - 15:30
P: 7:30 - 13:00