Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Ügyfélszolgálatok ideiglenes zárva tartása

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 9-től (hétfőtől) társaságunk valamennyi ügyfélszolgálati irodáján a személyes ügyintézés – a járványügyi helyzetre tekintettel - ideiglenesen szünetel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus és telefonos ügyintézés továbbra is zavartalanul működik, kérjük, használják ezeket az elérhetőségeinket!

Megértésüket köszönjük!

Mérő leolvasások újraindítása

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel társaságunk – az elmúlt hetekben – ideiglenesen szüneteltette a mérőleolvasásokat és a helyszíni munkavégzéseket a szolgáltatási területén.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi korlátozás-enyhítési intézkedéseket is figyelembe véve az ütemezett vízmérő leolvasásokat társaságunk újraindítja. Május hónap során – illetve kedvező tapasztalatok esetén ezt követően folyamatosan – az esedékes helyszíni leolvasások érdekében munkatársaink felkeresik az érintett felhasználási helyeket, természetesen valamennyi indokolt biztonsági intézkedést betartva. Az Ön felhasználási helyének várható leolvasásáról a víz- és csatornadíjszámla harmadik oldalán kap tájékoztatást.

Amennyiben – korábbi kérésünkre – Ön már fotó csatolásával bejelentette az aktuális mérőállást lehetőség szerint nem zavarjuk újabb leolvasás miatt, de előfordulhat, hogy a nyilvántartásban még nem rögzített bejelentés miatt előzőek ellenére felkeresi Önt mérőleolvasáshoz munkatársunk. Ha Ön a vízmérő aktuális állását bejelentette, de nem csatolt fotót, abban az esetben is szükség van a mérőhely ellenőrzésére, ezekhez kérjük megértésüket.

Az Önök és munkatársaink biztonsága érdekében a helyszíni munkavégzés során kérjük a járványhelyzetben előírt biztonsági intézkedések megtartására. Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Elektronikus fizetési lehetőségek

Tekintettel a korona vírus terjedése miatt kialakult helyzetre felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy számláikat fizethetik banki átutalással is! A 20.000,- Ft alatti elektronikus utalások esetében, a lakossági számláknál, tranzakciós illetéket nem számítanak fel a pénzintézetek.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy használhatják a számláinkon feltüntetett QR kódot is fizetéshez. Töltsék le telefonjaikra az iCsekk alkalmazást, regisztráció után olvassák be a QR kódot! Ez a fizetési mód a felhasználó részére teljesen ingyenes, bankkártyás fizetésnek minősül! Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben átutalással teljesítik számlájukat, a közleményben tüntessék fel felhasználói azonosítójukat, vagy a számla sorszámát.

Felhasználóinknak jó egészséget, biztonságos otthoni ügyintézést kívánunk!

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Leolvasási és számlázási mód változás

Tisztelt Felhasználónk!

A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2019. évtől a lakossági felhasználók körében bevezeti az évi egyszeri leolvasási gyakoriságon alapuló fogyasztás elszámolását. A változás következtében a számlák kiállítási gyakoriságában nem történik módosulás, az eddigiek szerint továbbra is kéthavonta készül számla a felhasználási helyekre. Az évenkénti leolvasások között a leolvasást megelőző éves időszak átlagfogyasztása alapján kéthavonta részszámla kerül kiállításra. Az éves leolvasás alapján elszámoló számla készül, melyen az adott elszámolási időszakban kiállított részszámlák visszavonásra kerülnek.

A megváltozott számlázási rendhez kapcsolódó információk:

  • A részszámlákban elszámolt átlagfogyasztás mennyiségének meghatározása az éves leolvasások közötti időszak fogyasztási mennyisége alapján történik. A részszámlákban nem lesz mérőállás, csak mennyiségi adat. A részszámlában elszámolt időszak két naptári hónap, az első részszámla kezdő időpontja azonban ennél hosszabb, mivel az utolsó leolvasástól indul.
  • Az éves leolvasás alapján készülő elszámoló számlákon a leolvasások közötti időszak óraállásai és a fogyasztás mennyisége is szerepel, amelyből a részszámlázott átlagmennyiségek jóváírásra kerülnek.
  • Az átlag mennyiségének módosítására - felhasználói kérésre - évente egyszer van lehetőség, ennek bejelentése történhet személyesen, e-mail-en, telefonon.
  • Az új közszolgáltatási szerződés megkötésekor az adott felhasználási helyre vonatkozóan bevállalt átlag mennyiségéről a változás bejelentésekor a felhasználónak nyilatkoznia szükséges.
  • Amennyiben az éves elszámoláskor a felhasználó részére visszatérítés jár, azt a folyószámláján jóváírjuk és az összeg a következő számla fizetendő összegét csökkenti. Társaságunk visszafizetést külön kérésre akkor teljesít, ha az összeg meghaladja az 5.000 Ft-ot.
  • Mérőállást diktálni csak a felhasználási helyen érvényes részszámlázási időszakban - az éves leolvasás hónapjától függően páros, vagy páratlan hónapban - van lehetőség, az időszakon túl diktált mérőállásokat társaságunknak nem áll módjában elfogadni. Az éves leolvasás hónapjában mérőállást diktálni nem lehetséges, ekkor a felhasználási helyen felszerelt mérő leolvasását a társaságunk dolgozója végzi el.A későbbiekben az elszámolási időszakban diktálni csak fotó dokumentálásával lehetséges, elektronikus úton fotó csatolásával, személyes bejelentésnél a fotó bemutatásával. Ennek az előírásnak az érvénybe lépéséről felhasználóinkat a honlapunkon értesítjük.
  • Az Ön felhasználási helyének éves leolvasási hónapjáról a számlán feltüntetett tájékoztató adatokból, illetve a honlapunkon is elérhető információkból tájékozódhat.
  • A számlák pénzügyi teljesítésében változás nem történik, az eddig megszokott fizetési módok továbbra is elérhetőek.
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a felhasználási helyen a házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát a szolgáltatói leolvasás gyakoriságától függetlenül rendszeresen ellenőrizni, és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.

A rendszer átállással kapcsolatban felmerült kellemetlenségért szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Tájékoztató Felhasználói Elégedettség Felmérésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1-vel kezdődően a víziközmű ágazat egészében – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése és határozata értelmében – országos Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) zajlik, az alábbiak szerint:

Az elégedettség vizsgálat 2018. évtől kétévente, minden páros évben (első alkalommal 2018-ban július 1-től) lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének vizsgálatára több csatornán és több féle formában történik egy kiadott Szabályzat és Ütemterv alapján.

A Szabályzat értelmében 2018. évben július 1-től december 31-ig három vizsgálat zajlik párhuzamosan:

Alapfelmérés – a felhasználók személyes megkeresésével a MEKH jóváhagyásával, a szolgáltató által megbízott külső Kutató cég végzi, ehhez a Szolgáltatóknak adatállományt kell biztosítani. A vizsgálat témája a víziközmű-szolgáltatás egésze.

Kiegészítő felmérés – telefonon, vagy elektronikusan zajlik, a MEKH által megbízott Koordinátor végzi, a Szolgáltatónak ehhez a lezárt ügyekre vonatkozó adatbázist kell biztosítania és az ügyfelektől az ügyintézés során (személyesen, telefonon, elektronikusan) hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie. A feladat elvégzéséhez valamennyi ügyfélszolgálaton az ügyintézést követően nyilatkozatot kérünk ügyfeleinktől, hogy adataik ilyen célból történő átadásához hozzájárulnak-e? A vizsgálat témája a konkrét ügyintézéssel való elégedettség.

Azonnali felmérés – esemény utáni adatfelvétel, a személyes, telefonos ügyintézést követően, a Szolgáltató végzi a kiadott kérdéscsoportból véletlenszerűen kiválasztott kérdésre adott válaszok begyűjtésével. A vizsgálat témája a különféle ügyfélszolgálati csatornákkal való elégedettség.

Kérjük az ügyintézés során e feladat elvégzéséből adódó ügyintézés elhúzódása miatti türelmüket és köszönjük megértésüket!

Heves Megyei Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálata

Tájékoztató a fogyasztóvédelmi hatóság szervezeti változásáról

2017. január 1-jétől több államigazgatási intézmény megszűnt, illetve a szervezeti hovatartozása megváltozott, ezek között van a fogyasztóvédelmi hatóság is, amely érinti a felhasználók jogorvoslati lehetőségét is.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján a következő üzenet található:

„Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.”

Felhívjuk a figyelmét, hogy honlapunkon a „Felügyeleti Szervek” menüpontban tájékozódhat a szolgáltatási területünket érintő illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről.