Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Rendkívüli zárvatartás a központi ügyfélszolgálaton

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk, hogy technikai okok miatt központi ügyfélszolgálatunk nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

  • 2019. szeptember 9. (hétfő) ZÁRVA
  • 2019. szeptember 10. (kedd) 8:00-15:00
  • 2019. szeptember 16. (hétfő) ZÁRVA

A többi napon a megszokott ügyfélfogadási idő szerint tartunk nyitva.

Megértésüket köszönjük!

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Leolvasási és számlázási mód változás

Tisztelt Felhasználónk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási területén a közeljövőben új mérőleolvasási és számlázási rend kerül bevezetésre.

Lakossági felhasználók esetében a továbbiakban az eddigi kéthavonta történő mérőleolvasás helyett évi egyszeri leolvasás történik majd, a két leolvasás közötti időszakban pedig az eddigi gyakorlat szerint kéthavonta részszámla kerül majd kiállításra, amely alapja az utolsó leolvasást megelőző éves időszak átlagfelhasználása.

Közületi felhasználók közül a felhasználásuk mértéke alapján nagyfelhasználóknak minősülők továbbra is havonta történő mérőolvasás alapján kapnak számlát. E kategóriába nem soroltak esetében ugyanakkor évi egyszeri leolvasás történik majd, a leolvasások közötti időben pedig az eddigi gyakorlat szerint havonta készül a részükre un. részszámla az éves átlagos felhasználás figyelembe vételével.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a két leolvasás közötti időszakban indokolt esetben lesz mód a kiszámított átlagos felhasználás módosítására, illetve adott a lehetőség mérőállás diktálására is. A távolvasásra alkalmas mérővel ellátott területek a továbbiakban is az eddigi gyakorisággal kerülnek leolvasásra, így ezeknél folyamatosan mért adatokra épülő elszámoló számla készül majd.

Az új rendszer teljeskörű bevezetésére várhatóan 2019. szeptember 1-vel kerül sor, addig a bevezetés időszakában a leolvasási gyakoriság egyes településeken eltérhet az eddig megszokottól, de a lakossági felhasználók kéthavonta, a közületi felhasználók havonta kapnak továbbra is víz- és csatornadíj számlát.

Arról, hogy az egyes ellátási területek mérői a továbbiakban mikor kerülnek leolvasásra a társaság honlapján (www.hmvizmurt.hu) is tájékoztatjuk Önöket, egyébként pedig a következő hónapok leolvasásait követően elkészülő számlákhoz csatoltan, illetve számlákon a konkrét felhasználási helyre vonatkozó információt is megkapja minden felhasználó. Amennyiben kérdésük van, kérjük, keressék ügyfélszolgálatainkat elérhetőségeinken.

Az új rendszer bevezetésének időszakában felmerülő esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérjük!

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Tájékoztató Felhasználói Elégedettség Felmérésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1-vel kezdődően a víziközmű ágazat egészében – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése és határozata értelmében – országos Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) zajlik, az alábbiak szerint:

Az elégedettség vizsgálat 2018. évtől kétévente, minden páros évben (első alkalommal 2018-ban július 1-től) lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének vizsgálatára több csatornán és több féle formában történik egy kiadott Szabályzat és Ütemterv alapján.

A Szabályzat értelmében 2018. évben július 1-től december 31-ig három vizsgálat zajlik párhuzamosan:

Alapfelmérés – a felhasználók személyes megkeresésével a MEKH jóváhagyásával, a szolgáltató által megbízott külső Kutató cég végzi, ehhez a Szolgáltatóknak adatállományt kell biztosítani. A vizsgálat témája a víziközmű-szolgáltatás egésze.

Kiegészítő felmérés – telefonon, vagy elektronikusan zajlik, a MEKH által megbízott Koordinátor végzi, a Szolgáltatónak ehhez a lezárt ügyekre vonatkozó adatbázist kell biztosítania és az ügyfelektől az ügyintézés során (személyesen, telefonon, elektronikusan) hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie. A feladat elvégzéséhez valamennyi ügyfélszolgálaton az ügyintézést követően nyilatkozatot kérünk ügyfeleinktől, hogy adataik ilyen célból történő átadásához hozzájárulnak-e? A vizsgálat témája a konkrét ügyintézéssel való elégedettség.

Azonnali felmérés – esemény utáni adatfelvétel, a személyes, telefonos ügyintézést követően, a Szolgáltató végzi a kiadott kérdéscsoportból véletlenszerűen kiválasztott kérdésre adott válaszok begyűjtésével. A vizsgálat témája a különféle ügyfélszolgálati csatornákkal való elégedettség.

Kérjük az ügyintézés során e feladat elvégzéséből adódó ügyintézés elhúzódása miatti türelmüket és köszönjük megértésüket!

Heves Megyei Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálata

Tájékoztató a fogyasztóvédelmi hatóság szervezeti változásáról

2017. január 1-jétől több államigazgatási intézmény megszűnt, illetve a szervezeti hovatartozása megváltozott, ezek között van a fogyasztóvédelmi hatóság is, amely érinti a felhasználók jogorvoslati lehetőségét is.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján a következő üzenet található:

„Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.”

Felhívjuk a figyelmét, hogy honlapunkon a „Felügyeleti Szervek” menüpontban tájékozódhat a szolgáltatási területünket érintő illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről.

Szechenyi 2020

Keresés

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul