Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Ügyfélszolgálatok ideiglenes zárva tartása

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 9-től (hétfőtől) társaságunk valamennyi ügyfélszolgálati irodáján a személyes ügyintézés – a járványügyi helyzetre tekintettel - ideiglenesen szünetel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus és telefonos ügyintézés továbbra is zavartalanul működik, kérjük, használják ezeket az elérhetőségeinket!

Megértésüket köszönjük!

iCsekkes (QR kódos) fizetési mód technikai probléma miatt átmenetileg nem használható

Tisztelt Felhasználóink!

Az iCsekkes (QR kódos) fizetési mód hibáját a Díjnet Zrt, az iCsekk alkalmazás fejlesztője, elhárította.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Mérő leolvasások újraindítása

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel társaságunk – az elmúlt hetekben – ideiglenesen szüneteltette a mérőleolvasásokat és a helyszíni munkavégzéseket a szolgáltatási területén.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi korlátozás-enyhítési intézkedéseket is figyelembe véve az ütemezett vízmérő leolvasásokat társaságunk újraindítja. Május hónap során – illetve kedvező tapasztalatok esetén ezt követően folyamatosan – az esedékes helyszíni leolvasások érdekében munkatársaink felkeresik az érintett felhasználási helyeket, természetesen valamennyi indokolt biztonsági intézkedést betartva. Az Ön felhasználási helyének várható leolvasásáról a víz- és csatornadíjszámla harmadik oldalán kap tájékoztatást.

Amennyiben – korábbi kérésünkre – Ön már fotó csatolásával bejelentette az aktuális mérőállást lehetőség szerint nem zavarjuk újabb leolvasás miatt, de előfordulhat, hogy a nyilvántartásban még nem rögzített bejelentés miatt előzőek ellenére felkeresi Önt mérőleolvasáshoz munkatársunk. Ha Ön a vízmérő aktuális állását bejelentette, de nem csatolt fotót, abban az esetben is szükség van a mérőhely ellenőrzésére, ezekhez kérjük megértésüket.

Az Önök és munkatársaink biztonsága érdekében a helyszíni munkavégzés során kérjük a járványhelyzetben előírt biztonsági intézkedések megtartására. Segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Elektronikus fizetési lehetőségek

Tekintettel a korona vírus terjedése miatt kialakult helyzetre felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy számláikat fizethetik banki átutalással is! Minden pénzintézetnél a 20.000 Ft alatti utalás díjmentes!

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy használhatják a számláinkon feltüntetett QR kódot is fizetéshez. Töltsék le telefonjaikra az iCsekk alkalmazást, regisztráció után olvassák be a QR kódot! Ez a fizetési mód a felhasználó részére teljesen ingyenes, bankkártyás fizetésnek minősül! Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy amennyiben átutalással teljesítik számlájukat, a közleményben tüntessék fel felhasználói azonosítójukat, vagy a számla sorszámát.

Felhasználóinknak jó egészséget, biztonságos otthoni ügyintézést kívánunk!

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Leolvasási és számlázási mód változás

Tisztelt Felhasználónk!

A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2019. évtől a lakossági felhasználók körében bevezeti az évi egyszeri leolvasási gyakoriságon alapuló fogyasztás elszámolását. A változás következtében a számlák kiállítási gyakoriságában nem történik módosulás, az eddigiek szerint továbbra is kéthavonta készül számla a felhasználási helyekre. Az évenkénti leolvasások között a leolvasást megelőző éves időszak átlagfogyasztása alapján kéthavonta részszámla kerül kiállításra. Az éves leolvasás alapján elszámoló számla készül, melyen az adott elszámolási időszakban kiállított részszámlák visszavonásra kerülnek.

A megváltozott számlázási rendhez kapcsolódó információk:

  • A részszámlákban elszámolt átlagfogyasztás mennyiségének meghatározása az éves leolvasások közötti időszak fogyasztási mennyisége alapján történik. A részszámlákban nem lesz mérőállás, csak mennyiségi adat. A részszámlában elszámolt időszak két naptári hónap, az első részszámla kezdő időpontja azonban ennél hosszabb, mivel az utolsó leolvasástól indul.
  • Az éves leolvasás alapján készülő elszámoló számlákon a leolvasások közötti időszak óraállásai és a fogyasztás mennyisége is szerepel, amelyből a részszámlázott átlagmennyiségek jóváírásra kerülnek.
  • Az átlag mennyiségének módosítására - felhasználói kérésre - évente egyszer van lehetőség, ennek bejelentése történhet személyesen, e-mail-en, telefonon.
  • Az új közszolgáltatási szerződés megkötésekor az adott felhasználási helyre vonatkozóan bevállalt átlag mennyiségéről a változás bejelentésekor a felhasználónak nyilatkoznia szükséges.
  • Amennyiben az éves elszámoláskor a felhasználó részére visszatérítés jár, azt a folyószámláján jóváírjuk és az összeg a következő számla fizetendő összegét csökkenti. Társaságunk visszafizetést külön kérésre akkor teljesít, ha az összeg meghaladja az 5.000 Ft-ot.
  • Mérőállást diktálni csak a felhasználási helyen érvényes részszámlázási időszakban - az éves leolvasás hónapjától függően páros, vagy páratlan hónapban - van lehetőség, az időszakon túl diktált mérőállásokat társaságunknak nem áll módjában elfogadni. Az éves leolvasás hónapjában mérőállást diktálni nem lehetséges, ekkor a felhasználási helyen felszerelt mérő leolvasását a társaságunk dolgozója végzi el.A későbbiekben az elszámolási időszakban diktálni csak fotó dokumentálásával lehetséges, elektronikus úton fotó csatolásával, személyes bejelentésnél a fotó bemutatásával. Ennek az előírásnak az érvénybe lépéséről felhasználóinkat a honlapunkon értesítjük.
  • Az Ön felhasználási helyének éves leolvasási hónapjáról a számlán feltüntetett tájékoztató adatokból, illetve a honlapunkon is elérhető információkból tájékozódhat.
  • A számlák pénzügyi teljesítésében változás nem történik, az eddig megszokott fizetési módok továbbra is elérhetőek.
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy a felhasználási helyen a házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát a szolgáltatói leolvasás gyakoriságától függetlenül rendszeresen ellenőrizni, és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.

A rendszer átállással kapcsolatban felmerült kellemetlenségért szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Heves Megyei Vízmű Zrt.

Tájékoztató Felhasználói Elégedettség Felmérésről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2018. július 1-vel kezdődően a víziközmű ágazat egészében – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) döntése és határozata értelmében – országos Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) zajlik, az alábbiak szerint:

Az elégedettség vizsgálat 2018. évtől kétévente, minden páros évben (első alkalommal 2018-ban július 1-től) lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének vizsgálatára több csatornán és több féle formában történik egy kiadott Szabályzat és Ütemterv alapján.

A Szabályzat értelmében 2018. évben július 1-től december 31-ig három vizsgálat zajlik párhuzamosan:

Alapfelmérés – a felhasználók személyes megkeresésével a MEKH jóváhagyásával, a szolgáltató által megbízott külső Kutató cég végzi, ehhez a Szolgáltatóknak adatállományt kell biztosítani. A vizsgálat témája a víziközmű-szolgáltatás egésze.

Kiegészítő felmérés – telefonon, vagy elektronikusan zajlik, a MEKH által megbízott Koordinátor végzi, a Szolgáltatónak ehhez a lezárt ügyekre vonatkozó adatbázist kell biztosítania és az ügyfelektől az ügyintézés során (személyesen, telefonon, elektronikusan) hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie. A feladat elvégzéséhez valamennyi ügyfélszolgálaton az ügyintézést követően nyilatkozatot kérünk ügyfeleinktől, hogy adataik ilyen célból történő átadásához hozzájárulnak-e? A vizsgálat témája a konkrét ügyintézéssel való elégedettség.

Azonnali felmérés – esemény utáni adatfelvétel, a személyes, telefonos ügyintézést követően, a Szolgáltató végzi a kiadott kérdéscsoportból véletlenszerűen kiválasztott kérdésre adott válaszok begyűjtésével. A vizsgálat témája a különféle ügyfélszolgálati csatornákkal való elégedettség.

Kérjük az ügyintézés során e feladat elvégzéséből adódó ügyintézés elhúzódása miatti türelmüket és köszönjük megértésüket!

Heves Megyei Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálata

Tájékoztató a fogyasztóvédelmi hatóság szervezeti változásáról

2017. január 1-jétől több államigazgatási intézmény megszűnt, illetve a szervezeti hovatartozása megváltozott, ezek között van a fogyasztóvédelmi hatóság is, amely érinti a felhasználók jogorvoslati lehetőségét is.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján a következő üzenet található:

„Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.”

Felhívjuk a figyelmét, hogy honlapunkon a „Felügyeleti Szervek” menüpontban tájékozódhat a szolgáltatási területünket érintő illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről.