Életünk a víz

 

HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT.

 

Álláshirdetések

Nyitott pozíciók:

Amennyiben nem talált az ön végzettségének megfelelő álláshirdetést, de szeretné, ha a jövőben megkeresnénk, akkor küldje el önéletrajzát a email címre.

A vízről

Közismert, hogy a víz a földi élet alapvető feltétele. Egy ember napi vízigénye átlagosan 2 – 3 l víz. Két dl víz hiánya már szomjúságot kelt az emberben, ezért is 2 - 3 dl-esek az ivóvíz poharak.
Nem csak a víz mennyisége, hanem a víz minősége is hatással van az emberi szervezetre, ez indokolja a rendelkezésre álló – viszonylag kevés – édesvíz készlet minőségének megóvását, javítását, fogyasztókhoz történő – folyamatos - eljuttatását, a képződő szennyvizek tisztítását. Ez az egyik fő feladata a vízi-közművek üzemeltetőjének.
Már az ókorban is vigyáztak a vizek minőségére, Pompei városban már időszámításunk előtti időkben, zárt ólomcsövekkel vezették a forrásvizeket a házakba, kifolyó „kutakba”. A szennyvizek elvezetésére zárt, falazott csatornák létesültek.

Pompei, kifolyó kút
Pompei, kifolyó kút
Pompei, utcai szennyvízcsatorna
Pompei, utcai szennyvízcsatorna

Efezus, ókori városban égetett kőagyag csövekkel vezették a vizet.


Efezus, vízvezető cső i.u. 120.

Rómában ma is látható vízcső hálózatok épültek az ivóvizek, szennyvizek vezetésére, már időszámításunk előtti években. A vízellátás fontos szerepét bizonyítja az is, hogy az ókori vízművek üzemeltetője előjogokkal rendelkezett, a római vízművek vezetője csak a mindenkori császárnak volt alárendelve.


Róma, aqueductus i.e. 272 (makett, meglévő)

Cégtörténet

Heves megyében is nagy múlttal rendelkezik a vezetékes vízellátás. Eger várában már a középkorban (1500-as években) égetett agyagcsövekkel vezették a vizet a kifolyókhoz.


Ivóvíz kifolyó az egri várban

A kezdetekben a megye településein élők ásott kutakból elégítették ki ivóvízigényüket. Későbbiekben egyre inkább mélyfúrású kutak létesültek, melyek kifolyóvizet szolgáltattak. Ezek a kifolyók általában a települések központjaiban lettek kialakítva, ahonnan a lakosok edényekben hordták és tárolták az ivóvizet. Egyéb vízigényeiket továbbra is – fertőzésveszélynek kitett – ásott kutakból nyerték.

Egerben az első – részben lakosságot is ellátó – vezetékes vízmű 1903. évben létesült a dohánygyár részére. Ehhez a műhöz csatlakozott 1600 m hosszúságú csővezeték, amely négy közkifolyóval a lakosság vízellátását is szolgálta. Mondható, hogy Eger városban a közműves vízellátás több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Heves megye községeiből csak Ivád községben volt – részlegesen – vezetékes vízellátás az 1912. évben elkészült forrásfoglalásból. (Lóval működtetett vízemelő szerkezet emelte a forrás vizét a csőhálózatba). A forrás ma is üzemel.


Ivád forrásfoglalás, épült 1912.

A napjainkban is üzemelő, legrégebbi vízműveket Eger és Gyöngyös városokban 1927. évben helyezték üzembe.
Az Eger városi vízmű - ma is üzemelő – I. sz. kútját dr. Schréter Zoltán geológus által tervezett helyen fúrták meg 1926. évben. A karszt kút vízhozama 115 l/s (nem is tudták megmérni, számítással határozták meg), nyugalmi vízszintje 15 m volt. A kút termelő csövét, vörösfenyővel bélelték.


Eger I. sz. kút helykijelölési terve Eger I. sz. kút csövének fa bélelése

Megépült 25,6 km ejektoros közkifolyókkal és tűzcsapokkal felszerelt öntöttvas anyagú csőhálózat, 600 m3 térfogatú magaslati víztározó medence és szivattyúház.

Eger városi vízmű szivattyúház (épült 1927)
Eger Hajdúhegyi medence (épült 1927)

Az 1927. évben üzembe helyezett vízmű – minimális bővítéssel – 1960–as évekig elégítette ki a város vízigényét. Ez időszakban kezdődtek jelentősebb bővítések, új kutak, tározók építése, a város zónákra bontása, ami a víznyomócső hálózatban alacsonyabb nyomást , ezáltal kisebb fajlagos vízfogyasztást, kisebb hálózatveszteséget eredményezett.

Gyöngyös városban már 1905 – től folytak vízkutatások, kevés eredménnyel. Majd a halászi területen létesített kutakra tervezték a város vízellátó rendszerét. Megépült 1927-ben 18 km hosszúságú öntöttvas anyagú csőhálózat, közkifolyókkal, tűzcsapokkal és 500 m3-es víztorony. (Érdekesség, hogy a domborzati viszonyok lehetővé tették volna – a jelentősen olcsóbb – magaslati víztározó építését, de az akkori képviselők mégis a nagyon látványos víztorony építése mellett döntöttek)


Gyöngyös víztorony Gyöngyös I. sz. kút

A város vízigényének növekedése szükségessé tette a vízmű fejlesztését. Az 1960-as évektől, új kutak fúrásával, zónásítással, tározó kapacitásbővítéssel csökkentették a vízhiányokat.


Kútfúrás Gyöngyösön Gyöngyösi vízműépítés

Hatvan városban a cukorgyár részére épült vezetékes vízellátó rendszer 1894. évben. A víznyerést a Zagyva partban létesített galériával, akna-kutakkal, majd fúrt, pozitív kutakkal valósították meg.
1912-től a város különböző pontjain mély fúrású, kifolyó vizet adó kutakat létesítettek. Ezen kutak vize biztosította a lakosság ivóvíz szükségletét.
A város 1955. évtől rendelkezik vezetékes vízellátással (részleges, csak a város-központban), amit a Kossuth téren létesített hidrofór nyomásfokozó segítségével biztosítottak.
A ma is üzemelő vízellátó rendszert 1960. évben helyezték üzembe. A vízellátást a Delelőn létesített sekély és mélyfúrású kutakból, vastalanító berendezésen keresztül valósították meg.


Hatvan vízmű szivattyúház belsőtere

A vízművekkel nem épültek egy időben a csatornaművek. Sajnos a képződő szennyvizek elvezetése, tisztítása megoldatlan maradt. Figyelemre méltó, hogy Egerben a vízmű üzembe helyezésével szinte egy időben kezdődik a szennyvízcsatorna hálózat, valamint a tisztító telep építése. A csatornacsövek, a pécsi Zsolnai gyárban készültek, kőagyagból.


Eger első szennyvíztisztító telepe

Heves megyében Petőfibányán 1951-ben, és Rózsaszentmártonban 1956-ban épült még szennyvíztisztító telep.
Heves megye más településein 1960-as évek elejétől kezdődött a szennyvízcsatornák, valamint a tisztító telepek építése.

Heves megye vízműveit, szennyvíztisztító telepeit a háború előtt településenként más-más szervezetek üzemeltették, összevontan egyéb szolgáltatásokkal, mint pl. ingatlankezelés, temetkezés, szemétszállítás. Ezen üzemeltető szervezeti kialakítás nem bizonyult alkalmasnak megfelelő színvonalú üzemeltetésre, főként szakszerű fejlesztésre. Kivételt képezett Eger városa, ahol a víz és csatornaművek üzemeltetése az „Eger város gépüzemei” vállalkozáson belül önálló, önelszámoló egységként működött, ahol jól képzett – a víz és csatornamű építésében is részt vevő – szakemberek dolgoztak.
Eger város vízművét 1945. után az Egri Víz és Csatornaművek Vállalata, 1949. évtől az Egri Vízmű- és Gyógyfürdő Vállalat üzemeltette.
Gyöngyös és Hatvan városok vízművét a városgondozási üzemek működtették.
A víz és csatornaművek számszerű növekedése, a szakszerű üzemeltetés igénye szükségessé tette a művek üzemeltető szervezeteinek centralizálását.

Heves megyében 1963. évben alakult a Heves Megyei Vízmű Vállalat, amelynek székhelye és meghatározója lett a nagy gyakorlati múlttal és sok üzemeltetési tapasztalattal rendelkező egri vízmű.
Az akkori települések víz – csatorna műveinek közvetlen üzemeltetése, mind számuk, mind területi megoszlásuk alapján három üzemegység létrehozását indokolták. Ezen üzemegységek a megye akkori három városában, Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban rendelkeztek telephellyel.
Az egri üzemegységhez tartoztak a megye egri, pétervásári, hevesi és füzesabonyi járása. A gyöngyösi üzemegységhez tartozott a gyöngyösi járás, a hatvani üzemegységhez tartozott a hatvani járás közművesített települései.
A kialakított szervezeti forma nem a teljes centralizálást vette alapul, hanem a jelentős önállósággal rendelkező üzemegységi rendszert. (Az alakuláskor ez a szervezeti forma országos szinten is figyelemre méltó volt, hiszen az ország több részéről is jöttek tanulmányozni)
A Heves Megyei Vízmű Vállalatnál a központi irányítás céljából 1970-ben lett létre hozva az osztályszervezet.

Heves Megyei Vízmű Vállalat tevékenységi köre létesítéskor: Vízművek, csatornaművek, szennyvíztisztító telepek üzemeltetése. Kútfúrás, kútépítés, vízmű építés, tisztasági és strandfürdők üzemeltetése, jéggyár üzemeltetés.


Eger Északi vízmű vezetéképítés

Heves megye legtöbb településein 1960. és 1983. közötti években épültek meg a közüzemi vízművek. Több település vízműveinek építését a Heves Megyei Vízmű Vállalat végezte.


Ecsédi vízmű építés

A vállalat rendelkezett kútfúró és aknakútépítő részleggel.
Országosan az elsők között tervezett és épített gázleválasztó berendezést Tarnaőrsön.


Tarnaörs vízmű gázleválasztó

Kifejlesztette a nagyátmérőjű csúszózsalus kút és aknaépítést.


Eger III.sz. kútfej átépítés Eger Petőfi téri aknaépítés

A vállalat – vízművek, csatornaművek számának növekedésével - intenzíven fejlődött. Felújítási munkák előkészítésére, új vízművek tervezésére tervező csoport alakult. A vízszolgáltatás jó minőségének biztosítására kémiai, bakteriológiai laboratórium létesült. Építési munkák, hibaelhárítási tevékenység gyorsítása érdekében korszerű gépek, gépi berendezések, szerszámok beruházása valósult meg. A biztonságos és gazdaságos üzemeltetés céljából megkezdődött a vízművek automatizálása, diszpécserállomások kialakítása. Országos viszonylatban elsőként lett automatizálva Eger északi vízmű.


Eger északi vízmű folyamatirányító rendszer

Az elszennyeződött víznyomócsövek tisztítására mechanikus víznyomócső tisztítási technológia lett kifejlesztve.
A víz és csatornaművek számának növekedése az üzemegységi rendszer további fejlesztését indokolta. 1975-ben Heves központtal megalakításra került a hevesi üzemegység, melynek feladata a hevesi járáshoz tartozó közművesített települések vízi-közműveinek üzemeltetése, valamint a közművesítés továbbfejlesztése, víznyomócső hálózatok mechanikus tisztítása volt.
Majd megalakult az ötödik üzemegység is melynek központja Füzesabony település lett, a körzetéhez tartozó települések vízi-közműveinek közvetlen üzemeltetésére.
Így az öt üzemegység együttes munkájának köszönhetően ez a korszak alapozta meg műszaki, technológiai és gazdasági szempontból az elkövetkező évtizedeket.

A társaság tulajdonosai

1. Egri Üzemegység
1.1 Andornaktálya Önkormányzat 3399 Andornaktálya. Rákóczi u. 160.
1.2 Bátor Önkormányzat 3336 Bátor, Kossuth L. út 7/b.
1.3 Dédestapolcsány Önkormányzat 3643 Dédestapolcsány, Petőfi út 21.
1.4 Demjén Önkormányzat 3395 Demjén, Fő út 55.
1.5 Eger Önkormányzat 3300 Eger, Dobó tér 2.
1.6 Egerbakta Önkormányzat 3321 Egerbakta, Bátori út 12.
1.7 Egerbocs Önkormányzat 3337 Egerbocs, Béke út 21.
1.8 Egercsehi Önkormányzat 3341 Egercsehi, Egri út 8.
1.9 Egerszalók Önkormányzat 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.
1.10 Egerszólát Önkormányzat 3328 Egerszólát, Egri út 2.
1.11 Felsőtárkány Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101.
1.12 Hevesaranyos Önkormányzat 3322 Hevesaranyos, Petőfi S. út 1.
1.13 Istenmezeje Önkormányzat 3253 Istenmezeje, Nefelejcs út 18.
1.14 Kerecsend Önkormányzat 3390 Kerecsend, Fő út 55.
1.15 Maklár Önkormányzat 3397 Maklár, Templom tér 30.
1.16 Mályinka Önkormányzat 3645 Mályinka, Rákóczi út 5.
1.17 Magyar Állam (tulajdonosi jog gyakorlója a MNV Zrt.) 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
1.18 Nagyvisnyó Önkormányzat 3349 Nagyvisnyó Felszabadulás út 12.
1.19 Nagytálya Önkormányzat 3397 Nagytálya, Kossuth L. út 34.
1.20 Noszvaj Önkormányzat 3325 Noszvaj, Kossuth út 1.
1.21 Novaj Önkormányzat 3327 Novaj, Rákóczi út 3.
1.22 Ostoros Önkormányzat 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
1.23 Szarvaskő Önkormányzat 3323 Szarvaskő, II. Rákóczi F. út 1.
1.24 Szomolya Önkormányzat 3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
1.25 Szúcs Önkormányzat 3338 Szúcs, Kossuth út 34.
1.26 Verpelét Önkormányzat 3351 Verpelét, Kossuth út 73.
2. Gyöngyösi üzemegység
2.1 Abasár Önkormányzat 3261 Abasár, Fő tér 1.
2.2. Adács Önkormányzat 3292 Adács, Szabadság tér 1.
2.3. Atkár Önkormányzat 3213 Atkár, Fő út 70.
2.4. Detk Önkormányzat 3275 Detk, Árpád út 16.
2.5. Domoszló Önkormányzat 3263 Domoszló, Petőfi út 5.
2.6. Gyöngyös (+ Mátrafüred) Önkormányzat 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
2.7. Gyöngyöshalász Önkormányzat 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
2.8. Gyöngyösoroszi Önkormányzat 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth út 147.
2.9. Gyöngyöspata Önkormányzat 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.
2.10. Gyöngyössolymos Önkormányzat 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 139.
2.11. Gyöngyöstarján Önkormányzat 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.
2.12. Halmajugra Önkormányzat 3273 Halmajugra, Kossuth út 163.
2.13. Jászárokszállás Önkormányzat 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
2.14. Karácsond Önkormányzat 3281 Karácsond, Szent István út 42.
2.15. Kisnána Önkormányzat 3264 Kisnána, Szabadság út 3.
2.16. Ludas Önkormányzat 3274 Ludas, Fő tér 1.
2.17. Markaz Önkormányzat 3262 Markaz, Mikes K. u. 5-7.
2.18. Nagyfüged Önkormányzat 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15.
2.19. Nagyréde Önkormányzat 3214 Nagyréde, Fő út 4.
2.20. Pálosvörösmart Önkormányzat 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.
2.21. Szücsi Önkormányzat 3034 Szücsi, Petőfi S. u. 117.
2.22. Vámosgyörk Önkormányzat 3291 Vámosgyörk, Petőfi út 15.
2.23. Vécs Önkormányzat 3265 Vécs, Kossuth út 47.
2.24. Visonta Önkormányzat 3271 Visonta, Hősök tere 3.
2.25. Visznek Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63.
3. Hatvani üzemegység
3.1. Apc Önkormányzat 3032 Apc, Erzsébet tér 1.
3.2. Boldog Önkormányzat 3016 Boldog, Kossuth u. 8.
3.3. Csány Önkormányzat 3015 Csány, Kossuth út 2.
3.4. Ecséd Önkormányzat 3013 Ecséd, Szabadság út 139.
3.5. Hatvan Önkormányzat 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
3.6. Heréd Önkormányzat 3011 Heréd, Rákóczi út 39.
3.7. Hort Önkormányzat 3014 Hort, Szabadság tér 40.
3.8. Kerekharaszt Önkormányzat 3209 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.
3.9. Lőrinci Önkormányzat 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
3.10. Nagykökényes Önkormányzat 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.
3.11. Petőfibánya Önkormányzat 3023 Petőfibánya, Bányász u. 4.
3.12. Rózsaszentmárton Önkormányzat 3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 5.
3.13. Zagyvaszántó Önkormányzat 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
3.14. Verseg Önkormányzat 2174 Verseg, Templom tér 12.
4. Hevesi üzemegység
4.1. Átány Önkormányzat 3371 Átány, II.Rákóczi F. út 60.
4.2. Boconád Önkormányzat 3368 Boconád, Szabadság tér 1.
4.3. Erdőtelek Önkormányzat 3358 Erdőtelek, Fő út 105.
4.4. Erk Önkormányzat 3285 Erk, Fő tér 1.
4.5. Heves Önkormányzat 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
4.6. Hevesvezekény Önkormányzat 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.
4.7. Kömlő Önkormányzat 3372 Kömlő, Fő út 16.
4.8. Pély Önkormányzat 3381 Pély, Fő út 165.
4.9. Tarnabod Önkormányzat 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.
4.10. Tarnaméra Önkormányzat 3284 Tarnaméra, Árpád út 6.
4.11. Tarnaörs Önkormányzat 3294 Tarnaörs, Erzsébet út 13.
4.12. Tarnaszentmiklós Önkormányzat 3382 Tarnaszentmiklós, Vörös Hadsereg út 25.
4.13. Tarnazsadány Önkormányzat 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17.
4.14. Tenk Önkormányzat 3359 Tenk, Fő út 58.
4.15. Tiszanána Önkormányzat 3385 Tiszanána, Fő út 108.
4.16. Zaránk Önkormányzat 3296/ Zaránk, Fő út 21.
5. Füzesabonyi üzemegység
5.1. Aldebrő Önkormányzat 3353 Aldebrő, Arany J. út 1.
5.2. Besenyőtelek Önkormányzat 3373 Besenyőtelek, Fő út 89.
5.3. Dormánd Önkormányzat 3374 Dormánd, Dózsa Gy. út 31.
5.4. Feldebrő Önkormányzat 3352 Feldebrő, Kossuth út 31.
5.5. Füzesabony Önkormányzat 3390 Füzesabony, Rákóczi u. 48.
5.6. Kál Önkormányzat 3350 Kál, Szent István tér 2.
5.7. Kápolna Önkormányzat 3355 Kápolna, Kossuth út 12.
5.8. Kompolt Önkormányzat 3350 Kompolt, Kápolnai út 2.
5.9. Mezőszemere Önkormányzat 3378 Mezőszemere, Május 1 út 36.
5.10. Mezőtárkány Önkormányzat 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 81.
5.11. Nagyút Önkormányzat 3357 Nagyút, Szabadság tér 1.
5.12. Poroszló Önkormányzat 3388 Poroszló, Fő út 6.
5.13. Sarud Önkormányzat 3386 Sarud, Kossuth út 93.
5.14. Szihalom 3377 Szihalom, Hunyadi u. 78.
5.15. Tófalu Önkormányzat 3354 Tófalu, Kossuth u. 16.
5.16. Újlőrincfalva Önkormányzat 3387 Újlőrincfalva, Kossuth út 26.
6. Délborsodi üzemegység
6.1. Bogács Önkormányzat 3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
6.2. Borsodivánka Önkormányzat 3462 Borsodivánka, Szabadság u. 12.
6.3. Borsodgeszt Önkormányzat 3426 Borsodgeszt, fő u. 56.
6.4. Bükkábrány Önkormányzat 3422 Bükkábrány, Vöröshadsereg u. 32.
6.5. Bükkzsérc Önkormányzat 3414 Bükkzsérc, Petőfi u. 4.
6.6. Cserépfalu Önkormányzat 3413 Cserépfalu, Kossuth u. 125.
6.7. Cserépváralja Önkormányzat 3417 Cserépváralja, Alkotmány u. 52.
6.8. Csincse Önkormányzat 3442 Csincse, Mátyás u. 45.
6.9. Egerlövő Önkormányzat 3461 Egerlövő, Dózsa Gy. u. 19.
6.10. Gelej Önkormányzat 3444 Gelej, Petőfi út 22.
6.11. Harsány Önkormányzat 3555 Harsány, Kossuth út 67.
6.12.
6.13. Kisgyőr Önkormányzat 3556 Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 11.
6.14. Mezőkeresztes Önkormányzat 3411 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
6.15. Mezőnagymihály Önkormányzat 3443 Mezőnagymihály, Kossuth u. 54.
6.16. Mezőnyárád Önkormányzat 3421 Mezőnyárád, Szent István király u. 67.
6.17. Négyes Önkormányzat 3463 Négyes, István király u. 7.
6.18. Sály Önkormányzat 3425 Sály, Kossuth u. 63.
6.19. Szentistván Önkormányzat 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.
6.20. Tard Önkormányzat 3416 Tard, Rózsa F. u. 1.
6.21. Tibolddaróc Önkormányzat 3423 Tibolddaróc, Széchenyi u. 1.
6.22. Tiszabábolna Önkormányzat 3465 Tiszabábolna, Fő u. 113.
6.23. Tiszadorogma Önkormányzat 3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.
6.24. Tiszavalk Önkormányzat 3464 Tiszavalk, Templom u. 2.
6.25. Vatta Önkormányzat 3431 Vatta, Szemere u. 20.
7. Bátonyterenyei üzemegység
7.1. Bátonyterenye Önkormányzat 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
7.2. Dorogháza Önkormányzat 3153 Dorogháza, Malom út 24.
7.3. Mátramindszent Önkormányzat 3155 Mátramindszent Kossuth tér 25.
7.4. Mátranovák Önkormányzat 3143 Mátranovák, Szabadság út 38.
7.5. Mátraterenye Önkormányzat 3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.
7.6. Mátraverebély Önkormányzat 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.
7.7. Nemti Önkormányzat 3152 Nemti, Kossuth út 28.
7.8. Rákóczibánya Önkormányzat 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
7.9. Szuha Önkormányzat 3154 Szuha, Kossuth út 86.
8. Heves Megyei Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy út 2.

Szolgáltatási területünk

A kék jelek egy-egy települést jelölnek. Ha a jel fölé viszi az egeret, egy kis címkén megjelenik a település neve. Ha megtalálta, amit keres, kattintson a jelre, és átkerül a település adataihoz, ahol megtalálja az adott település önkormányzatának adatait, azt hogy melyik üzemegységhez tartozik, és a rá vonatkozó víz- és csatornadíjakat.

 

 

Üzemegység

Megye

Település

Szolgáltatási ágazat

Egri Üzemegység

Heves

Eger

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egercsehi

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Szarvaskő

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerszalók

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Nagytálya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szomolya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Kerecsend

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerszólát

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerbocs

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Bátor

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Szúcs

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Ostoros

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Hevesaranyos

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Felsőtárkány

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Andornaktálya

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Noszvaj

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Novaj

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Egerbakta

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Istenmezeje

víz;

Egri Üzemegység

Heves

Maklár

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Demjén

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mályinka

víz; csatorna

Egri Üzemegység

Heves

Nagyvisnyó

csatorna

Egri Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dédestapolcsány

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyös

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Adács

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Detk

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Halmajugra

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Markaz

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Mátrafüred (Gyöngyös)

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Nagyfüged

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Nagyréde

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Vámosgyörk

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Visonta

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Vécs

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Ludas

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöshalász

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Visznek

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöstarján

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Domoszló

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Kisnána

víz;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Atkár

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyössolymos

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyöspata

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Gyöngyösoroszi

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Pálosvörösmart

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászárokszállás

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Karácsond

víz; csatorna

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Kékestető (Gyöngyös)

csatorna;

Gyöngyösi Üzemegység

Heves

Mátraháza (Gyöngyös)

csatorna;

Hatvani Üzemegység

Heves

Hatvan

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Petőfibánya

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Rózsaszentmárton

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Lőrinci

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Csány

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Hort

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Heréd

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Nagykökényes

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Apc

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Boldog

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Zagyvaszántó

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Ecséd

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Pest

Verseg

víz; csatorna

Hatvani Üzemegység

Heves

Kerekharaszt

víz;

Hatvani Üzemegység

Heves

Szücsi

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Heves

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Tenk

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Tiszanána

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Pély

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnabod

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaméra

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Átány

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Kömlő

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaörs

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Boconád

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnaszentmiklós

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Tarnazsadány

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Erdőtelek

víz; csatorna

Hevesi Üzemegység

Heves

Hevesvezekény

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Erk

víz;

Hevesi Üzemegység

Heves

Zaránk

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Füzesabony

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Dormánd

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Aldebrő

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Tófalu

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Besenyőtelek

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Feldebrő

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kápolna

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kompolt

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Mezőtárkány

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Sarud

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Szihalom

víz; csatorna

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Nagyút

víz;

Füzesabonyi Üzemegység

Heves

Kál

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkeresztes

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Egerlövő

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodivánka

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Négyes

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszavalk

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszadorogma

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnyárád

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszabábolna

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bogács

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sály

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szentistván

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnagymihály

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tard

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkzsérc

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kisgyőr

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Harsány

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gelej

víz;

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépfalu

víz; csatorna

Délborsodi Üzemegység

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépváralja

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Bátonyterenye

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Dorogháza

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Mátramindszent

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Mátraverebély

víz; csatorna

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Nemti

csatorna;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Rákóczibánya

víz;

Bátonyterenyei Üzemegység

Nógrád

Szuha

csatorna;

Alkalmazandó jogszabályok

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZATOK

 

Alkategóriák

Szervezeti felépítés
Cikkek száma:
2
Környezetvédelem
Cikkek száma:
4
Minőségügy
Cikkek száma:
2
Álláshirdetések
Cikkek száma:
6

Szechenyi 2020

Keresés

MAVIZ közlemény

maviz közlemény

eSzámla regisztráció

Vízmérőállás bejelentése

Szolgáltatási területünk

Fagyveszély

Csatorna használati illemtan

Uj Szechenyi Terv

Magyarorszag Megujul